بازار ارز به سمت ثبات پیش می رود

بازار ارز به سمت ثبات پیش می رود

بازار ارز به سمت پایداری و پیش بینی پذیری حرکت می‌کندهمتی نوشت: همان گونه که فعالان اقتصادی و مردم آگاهی دارند، بازار ارز پس از یک دوره سخت، که بیشتر از ناحیه فشارهای خارجی و تحریم همه جانبه و انتظارات منفی ناشی از آن بود، در دوره اخیر، تدریجاً به سمت پایداری و پیش بینی پذیری حرکت می‌کند.

آخرین اخبار

<