ارائه راه حل برای مشکلات خودروسازان

ارائه راه حل برای مشکلات خودروسازان

به منظور رفع این مشکل پیشنهادی مطرح شده که برای تکمیل این پیشنهاد قرار شد نظر قطعه سازان دریافت شود تا بتوانیم تصمیم مناسبی را برای رفع این مشکل اتخاذ کنیم.

یارانه معیشتی معلولین هم هنوز پرداخت نشده است

یارانه معیشتی معلولین هم هنوز پرداخت نشده است

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران گفت: بر اساس پیگیری صورت گرفته توسط انجمن معلولان، بسیاری از افراد معلول که در شرایط نامناسبی قرار دارند یارانه حمایت معیشتی دریافت نکرده‌اند.

آخرین اخبار

<