کد خبر : 7121
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۳
-

بررسی موضوع تابلوهای مزین به نام شهدا در شورای شهر

بررسی موضوع تابلوهای مزین به نام شهدا در شورای شهر

ارائه گزارش کمیته ویژه بررسی موضوع تابلو‌های مزین به نام شهدا در دستور کار یکصدو هفتادو نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران قرار گرفت.

به گزارش تهران فردا، رئیس کمیته ویژه بررسی موضوع تابلو‌های مزین به نام شهدا گفت: صحبت من در ۵ بخش تهیه شده است.
اعطاء بیان کرد: همزمان با انتشار اخبار فقدان واژه شهید در تابلو‌های معابر موجی از حساسیت‌ها در جامعه ایجاد شد و بسیاری از مردم و مدیران درباره عملکرد شورای پنجم دچار تردید شدند.
او ادامه داد: براین اساس کمیته ویژه‌ای ماموریت یافت برای بررسی علل فقدان واژه شهید از تابلو‌های معابر بررسی و مراتب را به رئیس شورای شهر تهران و شهروندان ارائه کند.
رئیس کمیته ویژه بررسی موضوع تابلو‌های مزین به نام شهدا گفت: در گام نخست سناریو‌های مختلف بررسی صد و مجموعه‌ای از داده‌ها مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت معابری که از سال ۹۶ نامگذاری شده اند از سطح مناطق ۲۲ گانه جمع اوری شد.
اعطاء بیان کرد: اطلاعات دریافتی از شهرداران مناطق از سوی کمیته مورد صحت سنجی قرار گرفت و ما خواستیم که که از سوی شورایاری‌ها موارد به صورت عینی و میدانی بررسب و اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند.
او ادامه داد: در نهایت با ستاد کل نیرو‌های مسلح مکاتبه شد تا اگر مواردی از سوء نیت در اختیار دارند به کمیته بررسی تابلو‌های مزین به نام شهدا ارایه کنند.
رئیس کمیته ویژه بررسی موضوع تابلو‌های مزین به نام شهدا گفت: کمیته از ابتدا قصد ورود به مسائل قضایی را نداشت و دیگر نهاد‌ها می‌توانند به این مسئله ورود کنند.
اعطاء بیان کرد: کمیته با دریافت اطلاعات از شبکه مویرگی از نواحی و صحت سنجی به ارام و ارقامی قابل اتکا دست یافت.
رئیس کمیته ویژه بررسی موضوع تابلو‌های مزین به نام شهدا گفت: منطقه ۱۶ و منطقه ۱۵ تهران بیشترین تابلو‌های مسئله دار را داشت و در مناطق ۲۲ و ۲ هیچ گزارشی از تابلو‌های فاقد واژه‌های شهید گزارش نشد.
رئیس کمیته ویژه بررسی موضوع تابلو‌های مزین به نام شهدا گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد نمی‌توانیم بگوییم عمدی در حذف واژه شهید وجود داشت.
اعطاء بیان کرد: امار ۵/۹ درصدی عدم درج از سوی پیمانکار است نشان از اهمال در پایش است و بدین معناست که در کار پیمانکار نظارتی وجود نداشت و به این دوره مدیریت شهری هم مربوط نیست.
او ادامه داد: در بخش فرسودگی باید گفت دستورالعمل‌ها به درستی ابلاغ نشده که شیوه چاپ باید به چه شکل باشد.
رئیس کمیته ویژه بررسی موضوع تابلو‌های مزین به نام شهدا گفت: در منطقه ۲ تهران ۵۹۷ معبر مزین به نام شهدا بود که هیچ مغایرتی وجود نداشت.
اعطاء بیان کرد: در منطقه ۳ تهران ۳۹۸ معبر مزین به نام شهدا است که در ۳۸ معبر خداقل ۱ تابلو مسئله دار گزارش شد.
او ادامه داد: در منطقه ۴ تهران ۱۶۷۳ معبر مزین به نام شهدا وجود دارد که ۷۵ معبر مسئله دار وجود داشت.
رئیس کمیته ویژه بررسی موضوع تابلو‌های مزین به نام شهدا گفت:در منطقه ۵ نهران ۴۱۳ معبر مزین به نام شهدا است که ۷۰ معبر مسئله دار گزارش شد.
اعطاء بیان کرد:در منطقه ۶ تهران،۲۴۰ معبر مزین به نام شهداست که که ۳۵ معبر مسئله دار گزارش شد.
او ادامه داد:منطقه ۷ تهران ۵۶۹ معبر مزین به نام شهدا داشتیم که که ۲۷ مورد مسئله دار وجود داشت.
رئیس کمیته ویژه بررسی موضوع تابلو‌های مزین به نام شهدا گفت:منطقه ۸ تهران ۸۶۲ معبر وجود دارد که ۱۴ معبر مسئله دار گزارش شد.
اعطاء بیان کرد:منطقه ۹، ۴۶۶ معبر به نام شهدا مزین است که که ۳۷ معبر مسئله دار بود.
او ادامه داد: منطقه ۱۰ تهران ۱۰۴۷ معبر مزین به نام شهدا است که ۵۴ معبر مسئله دار بود.
طبق این گزارش در محدوده منطقه ۱۱، تعداد ۴۶۲ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که از این تعداد ۶۱ معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد که ۴۵ مورد به علت فرسودگی و ۱۶ مورد به علت عدم درج توسط پیمانکار بوده است. در این منطقه گزارشی مبنی بر حذف واژه شهید به دلیل تخریب اعلام نشده است. بر اساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو‌های معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۱۱ که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.
در محدوده منطقه ۱۲، تعداد ۷۷۰ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که از این تعداد ۳۳ معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد که ۱۷ مورد به علت فرسودگی، ۱۶ مورد به علت عدم درج توسط پیمانکار و ۶ مورد به علت تخریب بوده است. در اخبار منتشر شده در رسانه ها، از دو معبر به نام‌های «معزی» و «نمازی» به عنوان معابری که عنوان «شهید» از تابلوی آن‌ها حذف شده است، نام برده شد. اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه ۱۲ و ۱۳ شهر تهران طی مکاتبه شماره ۴۰۹۸۲/۹۸/۲۸۰۲۷ مورخ ۹۸/۰۶/۱۷ و در پاسخ به استعلام شماره ۴۴۷۶۷/۳۳/۵۱۲ مورخ ۹۸/۰۶/۱۷ شهرداری ناحیه سه منطقه ۱۲، شهید بودن اسامی یاد شده را تأیید نکرده است. بر اساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو‌های معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۱۲ که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.
در محدوده منطقه ۱۳، تعداد ۲۷ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که از این تعداد ۷ معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد که ۴ مورد به علت عدم درج توسط پیمانکار و ۳ مورد به علت فرسودگی بوده است. در این منطقه گزارشی مبنی بر حذف واژه شهید به دلیل تخریب اعلام نشده است. بر اساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو‌های معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۱۳ که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است. در محدوده منطقه ۱۴، تعداد ۱۳۷۸ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که از این تعداد ۱۳۳ معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد که ۸۳ مورد به علت فرسودگی و ۵۰ مورد به علت عدم درج توسط پیمانکار بوده است. در این منطقه گزارشی مبنی بر حذف واژه شهید به دلیل تخریب اعلام نشده است. بر اساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو‌های معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۱۴ که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.
در محدوده منطقه ۱۵، تعداد ۱۵۶۳ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که از این تعداد ۲۳۷ معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. لازم به ذکر است تعداد معابر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید در این منطقه به نسبت کلیه معابر مزین به نام شهدا در شهر تهران از سایر مناطق بیشتر است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد که ۲۳۶ مورد به علت فرسودگی و تنها یک مورد حذف به دلیل عدم درج توسط پیمانکار بوده است. در این منطقه گزارشی مبنی بر حذف واژه شهید به دلیل تخریب اعلام نشده است.
در محدوده منطقه ۱۶، تعداد ۹۲۵ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که از این تعداد ۱۳۳ معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد که ۱۱۸ مورد به علت فرسودگی و ۱۵ مورد به علت عدم درج توسط پیمانکار بوده است. در این منطقه گزارشی مبنی بر حذف واژه شهید به دلیل تخریب اعلام نشده است. بر اساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو‌های معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۱۶ که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.
در محدوده منطقه ۱۷، تعداد ۸۹۹ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که از این تعداد ۳۶ معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد که ۳۳ مورد به علت فرسودگی و ۳ مورد حذف به علت تخریب بوده است. در این منطقه گزارشی مبنی بر فقدان واژه شهید به دلیل عدم درج توسط پیمانکار اعلام نشده است. بر اساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو‌های معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۱۷ که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.
طبق گزارش واصله از شهرداری منطقه ۱۸، تعداد ۶۲۹ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که از این تعداد ۸۶ معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد تمامی موارد ناشی از فرسودگی بوده است. بر اساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو‌های معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۱۸ که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.
در محدوده منطقه ۱۹، تعداد ۳۵۶ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که از این تعداد ۹ مورد معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد تمامی موارد ناشی از فرسودگی بوده است. بر اساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو‌های معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۱۹ که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.
در محدوده منطقه ۲۰، تعداد ۱۰۶۹ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا است که از این تعداد ۶ معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. نسبت تعداد معابر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید به تمامی معابر مزین به نام شهید در منطقه، در مقایسه با سایر مناطق کمتر است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد تمامی موارد ناشی از فرسودگی بوده است. بر اساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو‌های معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۲۰ که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.
در محدوده منطقه ۲۱، تعداد ۱۸۵ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا است که این تعداد ۳۵ معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد که ۲۵ مورد به علت فرسودگی و ۱۰ مورد حذف به دلیل تخریب بوده است. لازم به ذکر است که نسبت معابر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید به علت تخریب از کل معابر مزین به نام شهدا در منطقه، در مقایسه با سایر مناطق بیشتر است. در این منطقه گزارشی مبنی بر حذف واژه شهید به دلیل عدم درج توسط پیمانکار اعلام نشده است. بر اساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو‌های معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۲۱ که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.
در محدوده منطقه ۲۲ شهرداری، ۷۳ معبر مزین به نام شهدا وجود دارد و بر اساس آمار گزارش شده از سوی شهرداری این منطقه، همه معابر مزین به نام شهدا در این منطقه دارای تابلوی واژه شهید بوده اند و هیچ موردی از حذف یا عدم درج واژه شهید در تابلو‌های معابر این منطقه گزارش نشده است.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار

<