مرمت پل قدیمی کن در تهران

مرمت پل قدیمی کن در تهران

نظری گفت: سرانجام شهرداری تهران و به خصوص سازمان زیباسازی شهر تهران از باب مسئولیت اجتماعی خود اقدام به مرمت این پل کرده است.

آخرین اخبار

<