تهران چند آرامستان دارد؟

تهران چند آرامستان دارد؟

عضو شورای شهر تهران در اولین تهرانگردی سال ۹۸ که از بهشت‌زهرا آغاز شد، اعلام کرد که تهران در گذشته ۱۴۰ آرامستان داشت که امروز تنها ۸۰ آرامستان باقی مانده است.

آخرین اخبار

<