آیا طرح ترافیک برقرار است؟

آیا طرح ترافیک برقرار است؟

آیا طرح ترافیک برقرار است و ساعت اتمام طرح ترافیک چه ساعتی است دو سوالی است که در این روزهای کرونایی عده زیادی به دنبال پاسخ آن هستند.؛
مرمت پل قدیمی کن در تهران

مرمت پل قدیمی کن در تهران

نظری گفت: سرانجام شهرداری تهران و به خصوص سازمان زیباسازی شهر تهران از باب مسئولیت اجتماعی خود اقدام به مرمت این پل کرده است.

آخرین اخبار

<