خط ۶ متروی تهران به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی می‌رسد

خط ۶ متروی تهران به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی می‌رسد

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با بیان اینکه باید به بخش حمل و نقل عمومی در شهر ری توجه شود گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده ایستگاهی در خط ۶ پیش‌بینی شده است که این ایستگاه در درب شرقی حرم مستقر خواهد بود.

آخرین اخبار

<