پول از صهیونیست ها، اجرا از آمریکایی ها!

پول از صهیونیست ها، اجرا از آمریکایی ها!
شناسهٔ خبر: 5227 -
یک بنیاد صهیونیستی از پروژه ای خبر داده که توسط بنیاد دفاع از دموکراسی ها اجرا شده و هدفش بررسی میزان اثر تحریم های آمریکا بر افزایش نارضایتی مردم ایران از حکومت است!

به گزارش تهران فردا،  در گزارش مذکور آمده: تاثیر تحریم های اقتصادی بر مردم ایران چیست؟ میزان گستردگی نارضایتی مردم ایران علیه حکومت چقدر است؟ بنیاد Targum Shlishi از پروژه ای مبتکرانه حمایت می کند که رسانه های اجتماعی مردم ایران را تحلیل می کند تا تاثیر تحریم های اقتصادی غربی را بر رژیم ایران ارزیابی و نشانه های نارضایتی گسترده مردم ایران و میزان فساد رژیم ایران را شناسایی کند. این پروژه توسط بنیاد دفاع از دموکراسی ها اجرا می شود!

در ادامه گزارش آمده است: در این پروژه از تکنولوژی رده نظامی رسانه های اجتماعی برای جست و جوی هزاران مکالمه موجود رسانه های اجتماعی استفاده می شود تا مشخص شود که آیا تحریم های اقتصادی، عصبانیت مردم علیه حکومت ایران را از طبقه متوسط و بالا به طبقه کارگری این کشور گسترش می دهد یا خیر.
نتایج بدست آمده به متحدین بنیاد دفاع از دموکراسی ها در دولت آمریکا کمک می کند تا اثر تحریم ها را بسنجند و کمک می کند تا با اتهاماتی در این مورد که تحریم ها تنها به مردم عادی ایران آسیب می رساند مقابله کنند. هدف دیگر پروژه، شناسایی حوزه هایی است که در برابر دیگر اقدامات، بیشترین آسیب پذیری را دارند .
بنیانگذار بنیاد آقای Aryeh Rubin که سرمایه جاسوسی بنیاد دفاع از دموکراسی ها از مردم ایران را فراهم کرده گفته است: «ایران یک تهدید موجودیتی برای اسرائیل است و فرصت کافی وجود ندارد.
در حالی که تحریم ها ضربه سنگینی بوده اند، اما کافی نیستند. امیدواریم پروژه بنیاد دفاع از دموکراسی ها اطلاعات ارزشمندی در مورد آنچه که در ذهن و قلب مردم ایران می گذرد را فراهم کند. امیدوارم این پروژه به مقابله با تهدید هسته ای ایران علیه اسرائیل کمک کند. ما استفاده بنیاد دفاع از دموکراسی ها را از تکنولوژی پیشرفته تحسین می کنیم» . افراد حاضر در گروه جاسوسی از رسانه های اجتماعی ایران:
مارک دوبوویتز مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها
امانوئل اوتولنگی عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها
عضو سابق سازمان سیا که فارسی را روان صحبت می کند: Reuel Marc Gerecht
No votes yet.
Please wait...
READ  رویارویی انتظارات با واقعیات در بورس تهران