تشکیک حبیب‌زاده در ادعاهای پورسیدآقایی درباره کاهش کاهش ترافیک و آلودگی هوا

تشکیک حبیب‌زاده در ادعاهای پورسیدآقایی درباره کاهش کاهش ترافیک و آلودگی هوا

عضو کمیسیون عمران حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران گفت: آقای پورسیدآقایی در ارائه گزارش باید با عدد و رقم مشخص در باره کنترل آلودگی هوا توضیح می‌داد اگر اجرای طرح خوب بوده پس چرا در دو هفته آخیر با آلودگی‌های خاص در شهر تهران مواجه بوده‌ایم.

آخرین اخبار

<